Код: Строител

Димитър Копаров: Трябва да се даде приоритет на енергийната ефективност

Преходът към неутралност на климата изисква много време
Напоследък много често се говори за т.нар. Европейски зелен пакт, предложен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, който засяга всички аспекти на икономиката и по-сериозно строителството.

Това е една инициатива, която се опитва да ангажира всички отрасли от икономиката на ЕС в сферата на зелената сделка и на зеления подход към икономиката, който е заложен като основен приоритет на Европа. Инициативата е в отговор на предизвикателствата, които се случват в момента в цял свят, казва Димитър Копаров - директор “Организационна политика” в Камарата на строителите в България.

Пактът е стратегия за икономически растеж, който да доведе до превръщането на Европа в място с модерна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж няма да зависи от използването на ресурси.

Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на ЕК за изпълнение на програмата на ООН до 2030 г., както и на целите за устойчиво развитие и другите приоритети, обявени от председателя Фон дер Лайен. За да се реализира Европейският зелен пакт е необходимо да се преосмислят политиките за снабдяване с чиста енергия в икономиката.

Едно от основните предложения е да се даде приоритет на енергийната ефективност. Могат да се изготвят ефективни схеми за финансиране на домакинствата, които да доведат до намаляване на сметките им за енергия и да подпомогнат околната среда. За съжаление, този преход към неутралност на климата изисква много време.

За да има ефект от мерките в зеления пакт до 2050 г., е необходимо промените да бъдат направени през следващите пет години. Усилията ще се насочат към по-ресурсоемките сектори, сред които е строителството. Акцентът е върху обновяването на сградите.

Декарбонизацията на строителната индустрия ще бъде едно от основните предизвикателства за политиката на ЕС заради мащаба на емисиите, произвеждани от сектора”, казва Димитър Копаров.

Строителството е сред основните източници на въглеродни емисии като съставлява близо 40% от емисиите в Европа. Според Копъров все по-често ще чуваме за вълна на саниране.

“Данните сочат, че годишният процент на саниране на сградния фонд варират между 0.5 - 1.5% в зависимост от държавите членки. Този процент ще трябва най-малкото да се удвои, за да се постигнат целите на ЕС. Успоредно с това 50 млн. потребители трудно поддържат домовете си достатъчно отоплени. Едно европейско проучване сочи, че около 97% от съществуващия сграден фонд се нужда е от модернизации, за да се постигнат целите за декарбонизация през 2050 г.”, допълва той.

ЕК е изчислила, че за постигането на целите в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., ще бъдат необходими 260 млрд. евро допълнителни инвестиции годишно, т.е. около 1.5% от БВП на ЕС за 2018 г. Този поток от инвестиции ще трябва да остане постоянен с течение на времето.

Чуйте повече в звуковия файл.
Още от Ритъмът на столицата