Η Βουλγαρία εργάζεται σε ποινικές διαδικασίες στον τομέα της οικολογίας

Η Βουλγαρία εργάζεται για την εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ποινικές διαδικασίες στον τομέα του περιβάλλοντος, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικολογίας. Το 2007, η Σόφια όρισε προστατευόμενες περιοχές, αλλά δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πράξεις για 207 από αυτές. Δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα για την προστασία των οικοτόπων και των ειδών για τις προστατευόμενες περιοχές. Ξεχωριστά, επικρίνεται ότι η Βουλγαρία εφαρμόζει εσφαλμένα την οδηγία για τους οικοτόπους. Για να ξεπεραστούν τα κενά κατατέθηκε σχέδιο νόμου στη Βουλή για την τροποποίηση του νόμου για τη βιοποικιλότητα. Η διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων για προστατευόμενες περιοχές και βιότοπους συνεχίζεται, ανέφερε το υπουργείο.