Елиът и музиката

Разговор на Силвия Чолева с Владимир Левчев в ''Артефир''

Едно от най-значителните произведения на Т. С. Елиът е именно „Четири квартета“, писани между 1936 и 1942 година. В книгата си „Поезия и музика: „Четири квартета“ на Томас Стърнс Елиът“ Владимир Левчев, който е и преводач на творбата, пише: 

„Тази книга е за музиката на поезията, за музикалния аспект на поетическия език и за принципите на поезията изобщо. Но тя също така е изследване на творчеството на един от най-големите поети на миналия век Томас Стърнс Елиът, който е и теоретик на поезията, анализирал детайлно връзката ѝ с музиката и приложил на практика своите разбирания за тази връзка“. 

Философия, поезия и музика са основните посоки, в които Владимир Левчев развива своя труд. В осем глави авторът разглежда създаването на „Четири квартета“ от Елиът, музикалната структура и четирите музикални инструмента, които могат да бъдат обособени и „чути“ във всеки от „Квартетите“. 

„Все пак, пише Владимир Левчев, в неговата поезия чуваме не само отглас от словото в пустинята (Христос, логоса на света), не само божественото слово, но и простонародната реч по улиците на големия град през миналия век. Чуваме и Бетовен, и танцовите ритми от 20-те години от „ерата на джаза“. В края на книгата е публикуван и пълният превод на български на „Четири квартета“.

Чуйте Владимир Левчев.


Още от Артефир