67 студенти завършват филиала във Видин

Завърши първият випуск на Русенския университет във Видин

проф. Христо Белоев в ''Цветовете на деня'' 30.06.2020

67 студенти завършват филиала на Русенския университет във Видин с образователна степен "Бакалавър", това е първият випуск, който получава висшето си образование след тригодишно обучение.  От новата учебна година предстои да бъдат въведени магистърски степени по специалностите - каза ректорът на Русенски университет проф Христо Белоев: 

"Предстои да бъдат проведени държавни изпити и дипломни защити. Те са в "Земеделска техника" - 10 випускника, "Технология и управление на транспорта" - 18, "Електроника" - 8, "Компютърни науки" - 12, "Индустриален мениджмънт" - 19. Надяваме се някои от тях да продължат в магистърски програми. От тази есен ще предложим магистърски програми по всички направления с бакалавърска степен. ....Основната ни задача е да отговорим на потребностите на пазара на труда...и отговаряме на нуждите на бизнеса в региона. ...От две години имаме и педагогическа специалност, тази година започваме с нова специалност "Педагогика на обучението по двойка специалности" ...Мога да кажа, че през изминалите години имаме един стабилен прием около 130 студенти приемаме във филиала...виждам много добра връзка с всички местни структури.."


Корнелия Иванова работи като секретар в читалището в село Старопатица. Преди три години тя решава да продължи образованието си и избира филиала на Русенския университет във Видин. Наскоро защити  дипломната си работа по специалността  "Индустриален мениджмънт" и вече е инженер-мениджър, степен бакалавър.

"Темата на дипломната ми работа беше "Управление на дигитални процеси в индустриално предприятие"....Това е една дългогодишна моя мечта.  В предишната си работа работех в производството 18 години и стигнах до извода, че в дългогодишния си опит  на работник в производството е хубаво да защитя и с документ собствената си мечта - да завърша за инженер. Главният мотиватор да започна да се обучавам, е семейството ми. Максимата, че човек се учи докато е жив, е много вярна. ...Стигам до извода, че дори и времето да не ми позволи, това няма как да ме откаже да потърся нови възможности..."


Още от Цветовете на деня