"Поезия и музика: „Четири квартета" на Томас Стърнс Елиът" пое към читателите

Интервю на Юлия Караджова с Владимир Левчев

    Университетското издателство "Св. Климент Охридски" публикува най-новата книга на Владимир Левчев – "Поезия и музика: „Четири квартета” на Томас Стърнс Елиът".

  Първите две глави, както споделя авторът, са за поезията изобщо ("Що е поезия?") и за отношението ѝ към музиката. Отделя се внимание и на живота на Елиът, на поетическото му творчество като цяло, и как музиката присъства в творбите му. Следва основното: анализът на неговите четири поеми, имащи същата сложна музикална структура и  известни под общото заглавие "Четири квартета". Тази структура в пет части, по думите на Левчев, е повлияна донякъде от струнните квартети на Бетовен, и особено от квартет № 15 (опус 132). Ето какво още казва той Левчев:

  „Опитал съм се да проследя как всеки от четирите "струнни инструмента" (четирите различни "спорещи" дискурса или стилистики) в Елиътовите квартети развива общата тема: за времето и вечността. Книгата съдържа и моя превод на "Четири квартета.".

  В звуковия файл можете да чуете интервюто на Юлия Караджова с Владимир Левчев в предаването за изкуство култура на Радио Благоевград „Арт сезони”:


Още от БНР уеб