Джон Милтън за образованието и свободата на печата

Разговор на Силвия Чолева с Мартин Осиковски в ''Артефир''

„За образованието. Ареопагитика“ от Джон Милтън представя два важни текста на английския поет и публицист. Писани наскоро един след друг и свързани помежду си, те излизат в един общ том в превод на Мартин Осиковски. Макар от тях да ни отделят повече от 350 години, те се занимават с теми, близки на съвремието ни – образованието и цензурата на печатните издания. 

„За днешния читател краткият трактат „За образованието“ в голяма степен се отклонява от водещите тематични линии на Милтъновата проза от първата половина на 40-те години на XVII в.“, пише преводачът в своя „Следговор“. Но както в този трактат, така и в „Ареопагитика“, която за съвременниците на поета е своеобразно продължение, разбираме, че важното за Милтън е „всеобщият напредък на знанието“. А борбата за това се „превръща в борба за свободно изразяване и споделяне чрез средствата на печата“... Паралелите с днешния ден се оказват съвсем намясто.

Чуйте Мартин Осиковски.


Още от Артефир