Одобрени са училищата в Северозапада за изграждане на STEM среда

Маруся Петрова, директор на ПТГ ''В. Левски'' Видин в ''Цветовете на деня'' 07.07.2020
Вече е известен списъкът с училищата, успешно преминали през първия етап на кандидатстване по Национална програма  "Изграждане на училищна STEM среда" .


Училищата, одобрени да кандидатстват на втория етап, са общо 262. Сред тях кандидатствалите с проект в голямата категория са 115, а в малката категория- 147.


STEM не е нов подход. Той се развива под една или друга форма още през 90-те години на миналия век, но в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози.


Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления - наука, технология, инженерство, математика- в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.  Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Един от най-големите проблеми, които споменават учителите при въвеждане на обучение по STEM, е липсата на ресурси. Финансирането на най- новите технологии и умението как да се използват те като средство за обучение, са неща, с които учителите непрекъснато се борят. Затова чрез този проект се дава възможност училищата да се оборудват със съвременна техника и нови кабинети.


Няколко  училища в област Видин кандидатстваха по НП "Изграждане на училищна STEM среда", от тях три бяха одобрени и продължават към втори етап. В "Голяма категория" с финансиране до 300 000 лв. за училища с над 300 ученици е одобрено видинското основно училище "Любен Каравелов".

 
ППМГ "Екзарх Антим Първи" се класира в "Малка категория"  за училища с над 300 ученици, в които вече функционира съвременен STEM център. а ПТГ "Васил Левски" се класира в "Малка категория" за училище с под 300 ученици - каза директорът Маруся Петрова:


"За специалността "Автомобилна мехатроника" ще кандидатстваме за лабораторни макети, които ще имитират електронното обзавеждане на автомобила. Електронното обзавеждане на автомобила е много скъпо, можем да си позволим такъв макет и така засилване практическата насоченост на обучението. Смятам, че нашите паралелки са фундаментални за развитието на регион Видин. Това са "Автотранспортна техника" и "Сухо строителство" и се предлагат само в нашето училище."


В област Враца са одобрени 8 училищаЧетири са училищата в голямата категория с финансиране до 300 хил. лв. и над 300 ученици- професионална гимназия по търговия и ресторантьорство- Враца, профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх"- Враца, средно училище "Никола Войводов" Враца , професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров"- Бяла Слатина.


В малката категория с финансиране до 50 000 лв  с ученици под 300 са 4 учебни заведения: начално училище "Цани Гинчев"-  Бяла Слатина, обединено училище "Свети свети Кирил и Методий"- Девене, средно училище "Свети Климент Охридски"- Зверино, професионална гимназия по транспорт "Коста Петров"- Борован. В тази гимназия за новата учебна година се предлагат две специалности- помощник възпитател и транспортна техника, обясни директорът Десислава Василева:

"Проектът е насочен към създаване на лаборатория за виртуална реалност. Ще се оборудват два кабинета- единият за екипна работа, а другият за индивидуална работа на учениците. Ще бъдат ремонтирани прилежащите фоайета и ще се обособи хубав кът за отдих. Ще се закупят очила за виртуална реалност. Имаме две специалности - "Автотраспортна техника", учениците придобиват професия "Монтьор на траспортна техника". От 2018 година имаме нова паралелка "Помощник-възпитател". Вторият етап е план за изграждане на архитектурната среда."
 
Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден.

Вариант на STEM е STEAM, който включва А /Arts/ - изкуства, дизайн. Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM-базираното образование, тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено значение за развитието на иновации. Голяма част от STEM-уроците включват изграждане на модели и симулация на ситуации.


Ползите от STEM- обучението са няколко- учениците развиват творческо мислене, проявяват критичен анализ и инициатива, засилва се математическата им грамотност, научават се да работят в екип.


Повече може да чуете в звуковия файл.