Ал. Димитрова: Много родители си дават сметка, че ЗСУ няма за цел да се отнемат деца

Интервю на Диана Дончева с Александрина Димитрова в предаването ''Преди всички''

Много родители си дават сметка, че Законът за социалните услуги (ЗСУ) няма за цел да се отнемат деца от родителите им. Това заяви пред БНР Александрина Димитрова - създател на фондация "Сийдър", която участва в работната група към социалното министерство, работеща по новия закон за социалните услуги. Според нея всяването на този страх се прави с пропагандна цел, защото темите, касаещи децата и семейството, изобщо не се уреждат в Закона за социалните услуги, а са предмет на Семейния кодекс:

"В закона се регламентира достъпът до социални услуги на всички членове на обществото, в това число и на хората с увреждания", обясни Димитрова. 

В предаването "Преди всички" Димитрова изрази очакване влизането в сила на закона да даде необходимата реформа в социалната сфера, за да се осигури качествена подкрепа на всеки, който има нужда от нея.

"Той въвежда едни много важни принципи, в това число качеството на социалните услуги, регламентиране на заплащането на служителите в социалната сфера, изискванията за тяхната квалификация, задължението те да преминават през различни обучения. Изискванията към управляващите за социалните услуги и за контролът на качеството им и на начина, по който се използва публичният ресурс". 

Александрина Димитрова посочи, че задачата на работната група към социалното министерство, работеща по новия закон за социалните услуги, е да изготви правилник за прилагането му, както и наредбите, касаещи финансовите стандарти и стандартите за качество.

"Нашият призив е това да се случва по прозрачен начин", заяви тя. 

Цялото интервю на Диана Дончева с Александрина Димитрова в предаването "Преди всички" можете да чуете от звуковия файл.


Още от Преди всички