Режим на водата е въведен в четири села в общините Руен и Сунгурларе

Кметът на Руен Исмаил Осман за водния режим в селата Скалак и Череша.Воден режим е въведен в четири села в общините Руен и Сунгурларе. Причината е, че тези населени места са единствените в съответните общини, които не са включени към деривация „Камчия“. Те са се водоснабдявали от местни водоизточници, които в момента са пресъхнали заради малкото валежи през годината.  

От средата на май на воден режим са руенските села Скалак и Череша. „През деня се събира вода в каптажа и вечерта се пуска в населеното място, за да може хората да имат вода след като се приберат от работа. Релефът на тези села е полупланински. В долната махала има вода, в долната махала няма вода и кметовете, съвместно с ВиК служителите, правят и вътре в самото село“, обясни кметът на Руен Исмаил Осман. Той допълни, че с ВиК са пробити две сонди край селата. „Излезе малко вода и сега екипите на ВиК работят по вкарването й в самия каптаж, т.е. в самия водоем на населеното място. Другият момент е, че хората имат засети зеленчуци в дворовете и ги поливат. Само за пиене водата ще стигне, но за поливане има проблем“, обясни кметът.

Исмаил Осман допълни, че следващата стъпка, която ще предприеме Община Руен е да поиска и тези две села да се вържат към деривация „Камчия“.  „Трасето за Бургас минава на 7 км. от селото. Минава между Люляково, Скалак и Череша. От там спокойно може да се вземе вода до тези две населени места. На този етап обаче е невъзможно, защото има заповед на министъра на околната среда и водите за това, че количествата в язовир Камчия не са много и поради тази причина на този етап е забранено свързването на нови населени места“, посочи кметът.

Исмаил Осман допълни, че помпите вече са доставени. Взети са и проби от сондите и на тази етап се очакват резултатите от тях. Воден режим е въведен и в сунгурларските села Костен и Вълчин. „Предприели сме мерки, ако се наложи да осигурим допълнително количество вода в тези населените места, но засега не се налага“, обясни кметът на Сунгурларе Георги Кенов. Основната причина за въвеждането на водния режим е, че кладенците са пресъхнали. „Обмисляме различни алтернативи като допълнителни водоизточници, тъй като на територията има такива. В строителната програма имаме проектирани довеждащи водопроводи, така че работим по случая. Така сме направили водния режим, че когато хората от Вълчин се приберат от работа да имат вода“, посочи кметът. Според него трябва да има дисциплина, защото много от населението полива с питейна вода зеленчуковите си насаждения.

През април стана ясно, че и няколко карнобатски села също ще са на воден режим. Това са Детелина, Екзарх Антимово и Раклица. Причината там са малкото валежи през тази година.