Около 60 кандидати да учат в български ВУЗ от Босилеград

Около 60 са кандидатите да учат в български ВУЗ от Босилеград и други общини в Сърбия онлайн чрез електронната платформа за кандидатстване, разработена от МОН, каза директорът на Културно-информационния център на сънародниците ни там Иван Николов. Сред кандидатите има и младеж от Черна гора, добави той.

За пръв път в Босилеград заради пандемията от Covid-19 тази година не се провежда традиционният изпит - тест по български език, литература и история на България, с който се кандидатства по постановленията за образователна дейност сред българите в чужбина.

За улеснение на кандидат-студентите в платформата на МОН са разработени регистрационна форма, форма за вход в системата и електронен формуляр с желанията на кандидата.

Тази година класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Културно-информационният център организира и съдейства по онлайн кандидатстването на средношколците, каза директорът Иван Николов:

"Това са 12 документа, които трябва да се сканират и да се приложат заедно с преводите. След това има една много сложна процедура, при която се нанасят оценки, лични данни. Стана и проблем. Първо, децата не са много ориентирани в това отношение. То и ние не сме ориентирани, но се опитваме да им помагаме. Става дума за лични данни".