Центърът по медиация към Окръжен съд Добрич ще бъде представен на 7 август, петък

 Публичното събитие цели да се популяризира културата за разрешаване на спорове по доброволен начин.

До момента подобни центрове по медиация функционират към Окръжните съдебни палати във Велико Търново и Враца.

Информация на кореспондента Мая Щърбанова

Събитието в Центъра по медиация в Добрич се организира по Оперативната програма „Добро управление“, в партньорство с Висшия съдебен съвет.

Част от дейността е изграждането на пет центъра за медиация в петте апелативни съдебни райони, тяхното представяне пред обществеността и предоставяне на безплатни процедури по медиация.

По време на срещата ще бъдат разяснени ползите от медиацията за гражданите, бизнеса и съда; ще се представят успешни модели на работещи центрове по медиация и Централизирания електронен портал за медиация на Министерството на правосъдието. Предвидени са дискусии с участие на съдии, адвокати, медиатори и представители на местните общности.

Началният час е 11.Още от БНР уеб