Приключиха археологическите проучвания около антична вила "Армира"

Диана Овчарова


Приключиха археологическите проучвания около антична вила "Армира", които бяха финансово подкрепени от местната общност в Ивайловград. Подробности от Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград:

Диана Овчарова: Успешно приключиха проучванията на доц. Гергана Кабакчиева в един от участъците около античната вила "Армира", останал непроучен докрай. Местната общност откликна с финансиране на тези разкопки. Те са на финала си. Предстои с приемо-предавателни протоколи намерените по време на разкопките експонати да бъдат предоставени за съхранение на Общински исторически музей в Ивайловград.

Още от БНР уеб