Професор Пламен Павлов: Осъзнатото е свобода

“Един човек, който не може да осмисли това, което става, няма как да бъде свободен. Историята, когато е вярно прочетена, вярно осмислена, може да бъде само едно упование за бъдещи резултати.“ – с тези думи на професор Пламен Павлов завършва разговорът в предаването за история и национална култура на Радио Благоевград „Изгрей зора“, излъчвано всяка неделя от 10:00 до 12:00 часа. Разговор, този път посветен на решителната за хода на Руско-Турската война от 1877-1878 година августовска битка (9-14 / 21-26 август – по „нов стил“) за прохода Шипка. Битка, предопределила не само изхода на войната, но и националното самосъзнание и памет.

След боевете при град Стара Загора, град Нова Загора село Джуранлии (днешно Калитиново), Централната османска армия (с командир Сюлейман паша) се насочва към преминаване на Стара планина. Целта е вероятно съединяване с частите при град Плевен и четириъгълника Русе – Шумен – Варна – Силистра. Състав на армията: 48 табора, 16 ескадрона и 48 оръдия, общо 27 000 войници. На 20 август, след съсредоточаване, се насочва към Шипченския проход. Разделена е на три колони: първа, с командир Реджеб паша, настъпва по линията село Шипка – вр. Малък Бедек – вр. Свети Никола и нанася главния удар; втора, с командир Шакир паша, настъпва по линията с. Шипка – вр. Свети Никола, нанася спомагателен удар; третата е общ резерв. Планът за действие предвижда фронтален удар срещу руската отбрана.

За отбрана на Шипченския проход е сформиран Шипченски отряд – войскова формация с началник командирът на Българското опълчение генерал-майор Николай Столетов. Общо 7 500 войници и 27 оръдия. Шестдневните ожесточени сражения, в които българските опълченци, доброволците – 1000, сред тях и деца от Габрово, и руските части проявяват невиждан героизъм (относително изравняване на числеността на сражаващите се е постигнато едва на четвъртия ден, когато командването е поето от генерал-лейтенант Фьодор Радецки, пристигнал в района с нови подкрепления от около 14 820 войници), са прекратени, когато турската армия, понесла тежки загуби, преустановява опитите за превземане на прохода и двете страни укрепват позициите си за отбранителни действия. На 5/17 септември 1877 г. Сюлейман паша прави още един безуспешен опит да превземе прохода...

Предлагаме Ви в звуковия файл да чуете и записа от разговора с професор Пламен Павлов за Шипченската епопея:


Още от БНР уеб