Срещата с богатия момък

''По пътя към храма'', 30.08.2020 г.

В дванадесета неделя след Петдесетница, Църквата насочва нашето внимание да предпочитаме най-вече и преди всичко Бог. Да се стремим да Му служим с чисто и съкровено сърце, в дух и истина, и да бъдем уверени, че когато го направим, ще получим много повече от онова, което ни е потребно. "Ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите!" (Мат. 19:17).

"Братя и сестри,

днешното евангелско четиво ни поставя пред въпроса: изправни ли сме пред Бога и пред човеците. Евангелският младеж попитал Иисуса: "Какво добро да сторя, за да имам живот вечен?" (Мат. 19:16). Въпрос, който изниква пред всички хора. Дали човек е морален, дали е религиозен, дали се стреми към нещо възвишено или пилее дните си в разгулност и леност - на всеки все нещо му не достига. Това незадоволство от себе си е копнеж на хората за промяна на душевното състояние. Какво да сторим - питаме и ние небесния Учител?

Господ не ни оставя без отговор. Той казал на младия човек и с това на всички ни: "Опази заповедите!" (Мат. 19:17). За кои заповеди става дума? Иисус изброил само част от десетте Божии заповеди, дадени някога на Моисей: "Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, почитай баща си и майка си, обичай ближния като себе си" (Мат. 19:18-19).

Пътят на спасението е само след Иисуса Христа. Той е нашият ориентир. В проповедта на планината Той казва: "Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня" (Мат. 5:17). Друг път говори: "Кой от вас ще Ме укори за грях?" (Йоан. 8:46). Светото Евангелие свидетелства, че към нарушителите на Божия закон Той се отнасял не така, както ние се отнасяме. Спомнете си, как Той опростил жената - прелюбодейка и й дарил едно ново начало на честен живот. Той хранел гладните, помагал на болните, насочвал престъпниците и бирниците към честно изпълнение на задълженията. Иисус Христос посочил на младежа как да изпълни целия закон. Той видял у него пристрастие към богатство и поискал да го спаси. За нас законът може да се изпълни, като спазим две изисквания, които обхващат целия човешки живот: "Обичай Бога и ближния като себе си!"

Какво да сторим? - Отговорът е: близо до Бога и Неговия закон. Разбира се, ние не можем да заличим извършеното досега зло. То ще остане като знак на времето. Но можем и трябва да поставим едно ново начало. Това ще стане не само с наши собствени сили, а с вяра в Оногова, който е дал и спазва законите. Вярата в Бога е онази велика сила, която може да задържи престъпната ръка, да спре похотното прелюбодейно чувство, да облагороди сърцата на брачни и безбрачни, да насочи родителите за правилно възпитание и покори децата в обич и преданост. Нашата молитва днес е: "Благословен си Ти, Боже, Законодателю и Пазителю на морала. Научи ни да изпълняваме Твоите заповеди и насочи ни да живеем според тях! Амин!"

Ставр.ик. Иван Кондаков

В рубриката "Съвременна Библия" - "Ние ще преодолеем този сезон на тъмнина!" Така се изрази Джо Байдън, секунди преди да приеме президентската номинация на Демократическата партия в Щатите. Джо Байдън избра да говори за тъмнина и светлина, цитирайки Ела Бейкър - активистка в борбата за граждански права на чернокожите и жените от средата на 20-ти век. Кандидат-президентът припомни нейният призив: "Дайте на хората светлина! Те ще намерят пътя! Дайте на хората светлина!" В този дух, малко преди овациите г-н Байдън обеща тържествено да бъде "съюзник на светлината". Христос не говори за политика. Аз също. Но не мислете, че Джо Байдън говори за политика. Не, той говори за светлина и тъмнина. За тези категории вече има какво да каже и Христос – светлината на света!

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.


Още от По пътя към храма