Да станем добри и съвестни лозари

''По пътя към храма'', 06.09.2020 г.

Намираме се в Тринайсета неделя след Петдесетница, в която си припомняме разказа на Господ Иисус Христос за добрите и лошите стопани на Неговото стадо.

"Братя и сестри,

в днешния евангелски откъс Господ ни разказа притчата за Божието лозе. 

Така, преди да пристъпим по-нататък, нека да изясним какво означава "лозето". Под "лозе" могат да се разбират много неща - Църквата, юдеите или светът.

Лозето, като образ да дома Израилев, на избрания еврейски народ е послужило и на Господа Иисуса Христа в днешната му притча за лозарите - убийци. Лозето също изобразява и Царството Божие, грижите на Бога за човека и за неговото спасение. Нека само да обърнем поглед към евангелията и ще видим какво казва Господ. Той казва: "Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е Лозарят. Аз съм лозата, а вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод".


Братя и сестри,

ние с вас сме новият Богоизбран народ. Призовани сме не по заслуга, а по благодат. Нека да станем добри лозари на Божието лозе и в свое време да даваме плод. Всеки от нас при светото Кръщение е поставен в светия Виноград на Светата Църква. Нека да бързаме да извършим дела достойни, дела, които ще ни помогнат да се усъвършенстваме и да израснем. Нека да пребъдваме в Христос с истинска вяра, та и Той да пребъдва в нас, съгласно с Неговите думи и да даваме плод стократен за Божия слава и наше спасение. Амин."

В рубриката "Съвременна Библия" - Съединението на България е благословение за народа. По този повод реших да се замислим заедно, какво точно е благословение и откъде идва в живота ни. Както винаги, ще открием, че ние и Бог не мислим еднакво. Ще споделя един тъжен пример с известния и активен в епохата на Съединението политик Стефан Стамболов. Умел, но и противоречив, той не успява да завещае дългосрочно благословение нито за България, нито за семейството си, нито дори за себе си. Може би защото да бъдеш умел, силен и предприемчив не е всичко. Редно е да бъдеш и благословен – нещо, което политиците ни и до ден днешен не разбират. Повече за благословението чуйте в това издание на "Съвременна Библия"!

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.


Още от По пътя към храма