Новоселското училище започва новата година със 140 ученици

Близо 140 деца ще учат през новата учебна година в новоселското училище. Продължава приемането на нови заявления, каза директорката на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ Ирена Цветкова.

Независимо, че броят на учениците е по-голям от миналата година, в началния курс отново ще има слети паралелки. Нови условия на обучение налагат и противоепидемиологичните мерки. Откриването на учебната година ще стане в класните стаи. Изключение ще се направи за учениците от първи, пети и осми клас, които ще бъдат посрещнати от учителския колектив в двора на училището. 

На входа на сградата ще се монтира камера за измерване на температурата. Осигурени са безконтактни термометри, а общината е поела ангажимент за назначаване на медицинско лице. Вече е обособена стая за изолиране на деца със съмнения за COVID-19. За първи път ще бъде нарушена традицията на кабинетната система, в което новоселското училище е пионер. Ще се запазят само кабинетите по природни науки, информационни технологии и по професионално обучение. 

В училището има целодневна организация на обучението, затова ще се осигури място за храна и занимания на открито, като се закупят шатри, маси и пейки. Закупени са таблети, които ще бъдат раздадени на деца от социалнослаби семейства, които нямат достъп до устройства и интернет. 

Новата учебна година ще започне без две дългогодишни учителки, които излизат в пенсия. Обявени са свободните работни места. 

Основният проблем, който от две години се поставя пред общината е закупуване на нов котел за отоплителната инсталация. 

 

Още от Посоките на делника