Интелектуалци и кризи – начини на употреба

Мариана Ганчева разговаря с Ивайло Знеполски

Въпросът „Къде са интелектуалците?“ се появява често по време на кризи. Според професор Ивайло Знеполски от поне 30 години се наблюдава ситуация, когато в трудни моменти обществото, медиите и дори самите политици се сещат за интелектуалците.

Интересът към тях, обаче изобщо липсва в други времена. Критичната функция на интелектуалците включва да се абстрахират от емоциите си и да се обърнат към принципите. Според доц. Наталия Христова, която дълги години изследва отношенията между интелектуалците и властта в новата българска история, през годините мястото на интелектуалците се е заело от експерти и политици. Очакването обаче е, че просветените хора имат чувство за морал и почтеност.

Мнението на журналистът и преводач Жанина Драгостинова, която живее в Австрия, е, че интелектуалците биха реагирали, ако имат вътрешна потребност. "Писателите, кинодейците и театралите отдавна разказват каква е нашата действителност, а това е позиция", казва тя. Въпросът е има ли кой да оцени работата им?