Младите хора – бъдещето на България – в действие

Възможно ли е чрез спорт да победим агресията

Разговор на Александър Райчев с Елица Янкова в ''Семейно радио''

Асоциация „Докосни дъгата“ и Министерството на младежта и спорта осъществяват проект "Младите хора – Бъдещето на България – в действие".

Проектът е насочен към 1000 младежи на възраст от 15 до 29 години с различен социален и здравен статус от цялата страна. Водеща е темата за агресията и последиците от нея, както и насърчаването към социално отговорно поведение и здравословен начин на живот, обясни Денислава Ангелова, председател на Асоциацията.

"Това е трети проект на сдружението, след като през 2018 г. и 2019 г. успешно бяха реализирани първите два с подобна тематика – „Младите хора – бъдещето на България – това сме ние” и „Младите хора – бъдещето на България – заедно срещу агресията“ – по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта."

Проектът "Младите хора – Бъдещето на България – в действие" предвижда организиране и провеждане на различни информационни кампании, спортни прояви, културно-художествена кръгла маса, изнесен тренинг, създаване на песен и видеоклип, както и други дейности, създаващи условия за подкрепа и мотивация, за личностно развитие на всеки участник, независимо от неговия социален статус и етническа принадлежност, както и за създаване на атмосфера на толерантност и разбирателство.

В събитията, съпътстващи реализацията на дейностите по проекта, се включват популярни спортисти и музиканти.

Разговора на Александър Райчев с Елица Янкова, олимпийски медалист по борба, в "Семейно радио" можете да чуете от звуковия файл.


Снимки Асоциация „Докосни дъгата“