Философия на незаконния дом

Разговор на Любомира Константинова с доц. Петър Горанов

Кражба ли е частната собственост, имаме ли правото да бъдем приютени в собствено леговище, или да се самонастаним в питоса на Диоген, и защо е сгрешена логиката на Закона за устройство на територията (ЗУТ)? Как проблемът с незаконното строителство попада в контекста на гражданските протести?

Отговори на тези въпроси, до един търсещи философията и битието на незаконния дом, получаваме от доц. Петър Горанов, преподавател във Философския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, и от председателя на Камарата на архитектите в България арх. Николай Баровски.

Защо контролът върху документацията е по-лошото решение и дали да побързате с узаконяването на собствеността си преди новите промени в ЗУТ.