Читателят става детектив в "Криминалистите - крими загадки"

Интервю на Паолина Комсалова с доц.д-р Людмил Георгиев

Две български куест-криминалета ще се срещнат с читателите си в Пловдив за първи път днес. 

Във фоайе Изкуствотека на НБ „Иван Вазов“ писателят доц. д-р Людмил Георгиев ще представи героите и сюжетите си в „Криминалистите – крими загадки“ 2 и 3. 

Интересното при този жанр е, че авторът не разплита криминалната история, а в специално приложение с отговори оставя читателя сам да опита да разреши криминалния случай съвместно с герои от книгата като разследващ полицай, експерт криминалист, криминален инспектор и съдебен лекар.

Някои от специфичните термини, съкращения и наименования на технически средства са пояснени допълнително в справочник, обясняват от библиотеката и допълват, че доц. д-р Людмил Георгиев е бивш полицейски служител с над 30 години стаж. 

В момента е хоноруван доцент в няколко висши училища - Академията на МВР, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Той е автор на 13 разнообразни по жанр книги - разкази, новели, романи, куест-криминалета, пътеписи, документални филми, игри.


Още от Точно днес