До 60 % да е водата в сиренето предлага наредба

Богомил Николов, ''Активни потребители''


По-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храни, в производството на които са използвани имитиращи продукти, предвижда наредба, публикувана за обществено обсъждане от Министерството на земеделието, храните и горите. Предписанието, което касае специфичните изисквания към млечните продукти, предлага да има най-много 20 на сто сухо мляко в млечните продукти и до 60% вода в сиренето. Продуктите, които не отговарят на изискванията, ще може да бъдат продавани, но вече няма да имат право да слагат на етикетите си, че са сирене.

Промяната в наредбата е провокирана от изследване на "Активни потребители", установило, че в 26 от 30 проби евтино сирене водното съдържание е било над 62%. 

Количеството на водата в сиренето е изключително важен показател, защото от него зависят биологичните и физико-химичните му свойства, каза Богомил Николов.

"Нашият частичен тест се съсредоточи върху това, че вместо да се влага палмова мазнина, се увеличава водното съдържание. 53% - т.е. 16 от 30 проби - имаха водно съдържание над 70%. Други 10 имаха съдържание над 62%. Според БДС водното съдържание трябва да е от 52 до 54% максимум".

Имитиращите млечни продукти следва да се предлагат предварително опаковани от производителя. Друг вариант е да са разположени на отделни щандове и на обособени за целта места, е изрично упоменато в наредбата. За да са уведомени клиентите какво закупуват е задължително да има табела "имитиращ продукт". Срокът за коментари и предложения към наредбата е до 19 октомври.

Нормативният документ прави изключение за сирена с по-дълъг период на зреене. При тях се допуска ползване на сурово мляко, което не отговаря на изискванията по показателите “общ брой микроорганизми” и “общ брой соматични клетки”.


Още от Денят на Радио Кърджали