Доц. д-р Ицка Дерижан: Тази година има нова тенденция сред предпочитаните специалности в ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград

Това каза за предаването „Днес“ доц д-р Ицка Дерижан, заместник ректор „Образователни дейности“ във висшето училище. В университета има утвърдена традиция. Най-желаните специалности са „Предучилищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика“, „Право“, „Психология“ и специалностите от Стопанския факултет – „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ и др.  

Тази година за първи път има една интересна тенденция. Тя е повлияна от МОН. „Министерството е преценило кои са желаните за него приоритетни специалности  и това са специалностите от цикъла „Педагогика на обучението по ...“ математика, техника и технологии, по български език, по чужд език и по различни други учебни дисциплини. МОН е определи нулева такса на семестър за периода на цялото следване на студентите, записали тези специалности. Отчита се и фактът, че в близките години в страната ще има много голяма нужда от млади специалисти. По обективни причини голяма част от учителите се пенсионират. За да може да отговори на прогнозните нарастващи потребности от кадри, МОН изпреварващо предприе мерки“ – коментира доц. Дерижан. 

Тя съобщи, че все още има свободни места за някои специалности. „Използвам случая да поканя все още колебаещите се кандидат студенти, ако някой не е взел своето решение, може да погледне още веднъж списъка с нашите специалности, в които все още се намират ограничен брой, но има места за заемане“.

75 са бакалавърски и магистърски програми след завършено средно образование, като тази година тяхната бройка е увеличена с две нови специалности.  Това са „Славянски език /руски/ и туризъм“ и втората специалност е „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателната индустрия“. Интерес представляват 120 магистърски програми след завършено висше образование. В момента усилено тече приемът за магистри. От една седмица е обявен прием за докторски програми, общо 88 на брой.

Новата академична година ще бъде открита на 1 октомври.

Още подробности в звуковия файл:Още от Денят на Радио Кърджали