Колко вредно е духовното ГМО

Разговор на Мария Мира Христова с Роза Николова в ''Нашият ден''

"Дайте ми лукс, нужното не ме интересува" – казва Оскар Уайлд. Безкрайно може да се спори кое е нужно и кое лукс по отношение на духовната храна. Но точно както луксозните стоки имат евтини имитации, духовната култура се копира от ерзац продукти, претендиращи да ни носят възвисяване.

Имаме ли сетива да различаваме духовното ГМО в ситуация, в която достъпът до публика е мигновен и на клик разстояние, в която можем да консумираме всичко по всяко време, и колко са важни критериите?

Чуйте първата част на разговора по темата с актрисата, писателка и един от създателите на първия частен куклен театър у нас Роза Николова.

"Така наречената "културна индустрия" превръща всичко, което има стойност, в пазарна стока, което подменя съдържанието", казва философът Тодор Тодоров.

Лесният достъп до ерзац култура, духовност, музика, изкуство създават чувство, че себепознаването се постига лесно и не изисква усилие, а вярата, че лесно и бързо можем да постигнем нещо, ни прави лесни за манипулиране. 

По отношение на ГМО храните засега няма категоричен отговор доколко вредят на нас, но знаем, че увреждат околната среда, тъй като заразяват останалите посеви и превръщат всичко друго в ГМО – можем да пренесем това значение и в полето на духовното, за да схванем опасността от ерзац духовност.