В Сливен обсъждат финансовото подпомагане на спортните клубове

Наредби за ползването на общинската спортна база в Сливен, финасовото подпомагане на спортните клубове и определянето администрирането на местните данъци и такси, са част от точките, които предстои да бъдат приети на сесията на Общински съвет Сливен днес. На заседанието предстои да бъде разгледана и гласувана Програмата за работата на местния парламент през четвъртото тримесечие на тази година и утвърждаването на носителите на званието „Почетен гражданин на Сливен“. 

Очаква се съветниците да приемат текущото изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие на 2020 г. Четири допълнителни точки предстои да бъдат включени в дневния ред. Едната от тях касае безвъзмездно предоставяне на две общински помещения за нуждите на Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен. Втората точка е свързана с изработване на подробен устройствен план на землището на с. Сотиря за укрепване на свлачището там. Третата допълнителна точка е за премахване на опасна помощна постройка в двора на бившето училище „Антон Иванов“. Последната, четвърта точка, е свързана с упълномощаване на представителя на Общински съвет-Сливен в Общото събрание на ,,Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД гр. Сливен. 


Още от БНР уеб