Младежи срещу кибертормоза

Интервю на Бесте Сабри с Ирина Стоянова

Младите хора прекарват все повече време в интернет пространството. Това ги прави и по-уязвими по отношение на насилието в дигитална среда.

За повече бдителност призовава Ирина Стоянова – мениджър обучение по проекта ,,Приеми и промени‘‘, в който Каритас Русе участва. Работата по него започна през 2017 г. и се финансира от Европейската комисия.

Как младите хора се справят с кибертормоза и за какво трябва да внимават децата в интернет пространството? Това са само част от актуалните теми, свързани със сигурността в съвременното информационно общество, по които днес в Русе ще дискутират млади хора и представители на неправителствената организация Каритас Русе. Всяка година партньорите на проекта ,,Приеми и промени‘‘ поставят различен фокус. Тази година е насилието и кибертормозът

Още по темата чуйте от разговора на Бесте Сабри с Ирина Стоянова – мениджър обучение и повишаване на осведомеността по проекта.


Още от БНР уеб