Удължават преходната национална помощ за тютюна до 2022г.

Преходната национална помощ за тютюна ще се изплаща със сигурност още две години, до 2022г. включително, това е една от добрите новини за тютюнопроизводителите, които съобщи за Радио Благоевград Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България, президент на UNITAB и вицепрезидент на ELTI, преди Консултативния съвет по тютюна, който се проведе онлайн.  Той уточни, че голямата битка ще бъде, дали това да е възможно за целия следващ нов програмен период, макар че към момента в проекта на Регламент липсва такава помощ.

„Затова ще настояваме, в бъдещата Обща селскостопанска политика след 2022г., каквато и схема да бъде конструирана за сектор „Тютюн, тя задължително да бъде насочена към активните тютюнопроизводители, които ще отглеждат тютюн през бъдещия програмен период /2021-2027/. Тази схема, за референтни производство от 2007 до 2009 г. ще бъде забравена, такова е мнението и на европейско ниво, никой не смята да продължи да се подкрепя такава схема, която аз бих я нарекъл несправедлива. В момента получават средства по тази схема около 42 хиляди тютюнопроизводители, а реално произвеждащите тютюн са около 4 хиляди, не малка част от тях са нови тютюнопроизводители, които отскоро се занимават с този поминък, но нямат референтно производство, тоест не получават такава помощ. Това е несправедливо и трябва да бъде премахнато“ – уточни Цветан Филев.

Според него, единното пращане на площ е непопулярно и нерационално з а тютюнопроизводителите, защото средствата, които се получават са доста  малки, около 30 лв. на декар. Затова, ще се настоява в бъдещата схема, след 2022 г., тази помощ да бъде насочена и към тютюнопроизводителите, но да бъде диверсифицирана.

„Примерно, 800 лева да получава един тютюнопроизводител за тютюн, отглеждан на площ от 3 декара“ – уточни още експертът.

Той съобщи и още една новина, че група полски евродепутати подготвят предложение за изменение на член 30 и член 39 от стратегическите регламенти на Европейския съюз. UNITAB ще подкрепи тези предложени промени, чрез държавите – членки на Асоциацията и своите евродепутати.

„Ако този промени бъдат приети, всяка държава членка ще може да решава в своите стратегически планове в бъдещата ОСП, да добавя и други за подпомагане сектори към посочените, въз основа на обстановката, включена в оценката на нуждите. В тази оценка трябва да се вземат предвид области със специфични нужди, такава е тютюнът“ – съобщи още Цветан Филев.  

Подробностите може да чуете в интервюто на Биляна Славчева с Цветан Филев:


Още от CORONAVIRUS INFO