Поглед към живота от покрива

Таня Любенова разговаря с Огнян Методиев в ''Нашият ден''

Разказваме тази история, защото можем да открием много ценни малки истории в нея, истории, разказани от покрива. Ще разберем как покривът се е превърнал в живот, сила и дори лечение за Огнян Методиев – майсторът на покриви.

Огнян е от ромски произход, успял е да се изучи до седми клас, направил е опит да продължи с образованието си, но събитията в живота му променят плановете. Той е на 26 години, баща на едно дете и в очакване на второто. 

За Огнян най-важното нещо в живота са семейството, отношенията и разбира се, здравите покриви, които създадава.