Превръщат граничната застава край село Йовково в туристически център

Бившата гранична застава край село Йовково, община Генерал Тошево се превръща в туристически посетителски център. Средствата ще бъдат осигурени от Програмата за развитие на селските райони и възлизат на над 270 хиляди лева. Проектът има за цел развитието на Културно-историческото наследство и туризма в Добруджа.

Чрез реконструкцията на старата гранична застава край село Йовково и превръщането й в туристически център се цели развиването на нови туристически маршрути в община Генерал Тошево.

Най-популярните такива към момента са насочени към село Красен и село Дъбовик, където са музейните експозиции на Йордан Йовков и Дора Габе. С ремонта на бившата гранична застава акцентът ще се постави и върху времето, в което Йордан Йовков е бил военен кореспондент в пограничния район, където именно до заставата е била и къщата, в която са живели родителите на писателя.

Изграждането на посетителския център ще стимулира и подобри екологичната и социално-икономическата устойчивост на общината чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в района.

Подробностите чуйте от репортажа на Мая Щърбанова.


Още от БНР уеб