Ловци на човеци

Ана-Мария Кръстева разговаря с Калин Михайлов в ''Благовестие''

Евангелското четиво от Първата Неделя след Неделя подир Въздвижение завършва с Христовите думи, отправени към Симон Петър: “…не бой се; отсега ще ловиш човеци“ и след като изтеглят корабите на брега, бъдещите апостоли Иаков, Иоан и Симон, оставят всичко, за да тръгнат след Спасителя.

За какъв лов на човеци става дума тук  и какви са мрежите, с които следва да бъдат ловени те. За това говори доц. Калин Михайлов, поет и преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“. Ще се спрем също и на труда, благословен от Бога.