Проф. Аксиния Джурова:

Мирното съвместно съществуване минава през нравствена революция

Проф. Аксиния Джурова за Втория диалог с японския учен проф. Дайсаку Икеда

Професорът по история на изкуството Аксиния Джурова води вече 38 години своите диалози с големия японски философ, поет и фотограф Дайсаку Икеда. Книгата с първия диалог между двамата под заглавие "Духът на лъва" излиза пред 1998 година на английски и японски език, а през 2000 година и на български език. В него се засяга темата "Как малките народи като българския и японския оцеляват до велики империи". А днес в Самоков е откриването на Втория диалог между двамата.

Една от основните теми във Втория диалог е идеята за Обединена Европа - как възниква, как се развива и как повяхва в наши дни. Още в първия диалог авторите обръщат внимание на прекаленото преекспониране на глобализма, който ражда национализма, и прекаленото експониране на либерализма, което роди консумизма.

Проф. Аксиния Джурова цитира част от призив на носителя на Нобелова награда Адолфо Перес Ескивел към младежта на света - "да насърчават общото съзнаване на универсалния усет към историята, за да се предотврати повторението на трагедии; да насърчават разбирането, че Земята е нашият общ дом, където никой не бива да бъде изключен въз основа на различията; да насърчават хуманитарната ориентация на политиката и икономиката, да култивират мъдростта, необходима за постигане на устойчиво бъдеще."

И в първия, и във втория диалог авторите говорят за необходимост от корекции на пътя, по който върви идеята за Европейския съюз и идеята за едно мирно съвместно съществуване, което трябва да започне, преди всичко с нравствена революция.

"Връзката ми с проф. Икеда ме накара да бъде по-толерантна, да се вглеждам в себе си и да проявявам повече критичност и най-важното да разберем тази източна поговорка: "Спри се да те настигне душата". В бавното време има също толкова красота, колкото в нашия бяг," добави проф. Джурова.

Още преди време Дайсаку Икеда прогнозира, че 21-и век ще бъде век на мира и на жените. Той възприема формата на разговори с известни личности от нашето съвремие - Кисинджър, Горбачов, Шолохов, Айтматов, като поддържа теорията, че чрез диалог и толерантност и най-вече чрез вътрешно усъвършенстване можем да постигнем разбирателство.

Дайсаку Икеда е председател на пацифистичната организация "Сока Гакай", което означава общество за създаване на духовни и образователни ценности. Организацията се бори за мир и срещу ядрените въоръжения.  
     

Как се стига до втория диалог с Дайсаку Икеда - чуйте в интервюто на Божидар Янев с проф. Аксиния Джурова.

Още от Ритъмът на столицата