Местна инициативна група- Лом подписа договори с три ломски училища

Красимира Томова- експерт ''Стратегия'' в МИГ-Лом

Местна инициативна група /МИГ/- Лом и директори на три ломски училища подписаха три договора по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Безвъзмезната финансова помощ е в размер на 466 313,99 лв. Преди тях са одобрени и подписаните договорите по други три, съобщи Красимира Томова- експерт "Стратегия" в МИГ-Лом:

"Училищните ръководства успяха да подготвят много добри проекти. Общо проектите, които успяхме да оценим ние, като една от страните, която прави оценката на местно ниво на подадените проекти по изпълнение на нашата стратегия, са 6, в които са обхванати училища в селата и училища в град Лом."

Директори на училищата за първи път сами ще управляват проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Проектът на ОУ "Константин Фотинов" ще се изпълнява с ОУ "Кирил и Методий"- село Замфир" и е на стойност 150 851.32 лв. Педагогическите специалисти от двете училища ще търсят отговор на въпроса дали може качественото образование и интеграцията на децата и учениците от маргинализирани групи, включително роми да се осъществява само в рамките на традиционната образователна форма- урока. Другият проект е на СУ "Димитър Маринов" заедно с ОУ "Климент Охридски"- с. Сталийска махала. Проектът е на стойност 150 037.94 лв. Предвидени са иновативни дейности по създаване на условия за допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи. Третият проект е на Професионална гимназия по производствени технологии съвместно с ІV ОУ "Хр. Ботев" и ЦДГ "Звездица"- Лом. Предвижда се оборудване на професионални зони, създаване на театрална и музикална група, 4 ателиета и учебни площадки за безопасно движение по пътищата , работа с родители, провеждане на практически занятия. Стойността на проекта е 165 424.73 лв.

Предишните три проекта обхващат ОУ "Кирил и Методий" и Професионалната гимназия по земеделие в село Ковачица. Ще се подобряват знанията на децата по български език и приобщаването им към образователния процес. Другите два проекта са на Първо основно училище "Никола Първанов"- Лом и на Професионална гимназия "Дмитрий Менделеев", които си партнират с организация "Рома". Те ще работят за приобщаване на децата чрез културните традиции.