Приемен ден на кмета

Кметът на Община Шумен Любомир Христов ще има приемен ден от 14.00 ч. днес, в зала 203 на Общината.

По същото време в кабинетите си граждани ще приемат и заместник-кметовете Татяна Костова, Росица Антонова, Светлана Маркова, Боян Тодоров, Найден Косев  и секретарят Диян Димитров.

Също от 14 ч. в стая 315 на Общината приемен ден ще има и председателят на Общинския съвет в Шумен Красимир Минчев.

Гражданите могат да се записват за приемния ден на телефон 054/ 857 771 или по електронен път през официалната интернет страница на общината.