50 për qind nga të huajit kalojnë transit përmes Bullgarisë

Pothuajse 70 për qind ulje të vizitave të të huajve në Bullgari gjatë gushtit evidentojnë nga Instituti Kombëtar Statistikor. Gjatë situatës epidemike që po vazhdon udhëtimet e shtetasve bullgarë jashtë shtetit në gusht ishin me 37.7 për qind më pak se sa në gusht 2019. Vizitat e të huajve në Bullgari gjithashtu shënojnë ulje me 67.9 për qind në krahasim të gushtit 2019.

Ulje u regjistrua në të gjitha udhëtimet – pushim dhe ekskursion – me 81.6 për qind, udhëtim me shërbim – me 60.6 për qind. Ulje shënojnë edhe udhëtimet transite të të huajve përmes Bullgarisë me 50.4 për qind.