Приеха доклада на Община Бургас за изпълнението на бюджета за миналата година


Общинските съветници приеха доклада на Община Бургас за изпълнението на бюджета за миналата година. Според Христо Панайотов от БСП има много неосъществени разходи, които са били заложени в първоначалния проект на бюджета.  

„Приходи в плана за 2019 г., са заложени 99,7 млн. лв. и съответно отчет, т.е. реално събрани приходи са в размер на 93,3 млн. лв. Това е разлика от 6,4 млн. лв. или това е 7 %. Планираните разходи са в размер на 122,7 млн. лв., а реално осъществените са в размер на 95,6 млн. лв. Неосъществени разходи за външни услуги са 14,6 млн. лв, 3 млн. лв. за инфраструктура и 5,6 млн. лв. за текущи ремонти“, обясни той.

В проекта за бюджета винаги относно приходната част залагаме по-високи контролни числа, обясни зам.-кметът Красимир Стойчев. „Вдигаме летвата, за да накараме нашите служби, предприятия, второстепенни разпоредители, колкото се може да формираме по-големи приходи. Относно разходната част -  винаги има разлика между приходната и разходната част на изпълнение. Харченето е след конкурси, където цената пада. Също в разходната част са включени средства, които ние заделяме, за да дофинансираме държавни дейности, където стандартите са ниски, за да продължат те да съществуват в пълния си обем“, обясни той.

Докладът за изпълнението на бюджета на Община Бургас за миналата година беше приет с 29 гласа „за“, 0 „против“ и 10 „въздържал се“.