В Общински детски комплекс-Кърджали ще има нов компютърен кабинет

Златка Пеньова

До края на 2020 година в Общински детски комплекс-Кърджали ще бъде изграден нов компютърен кабинет. Спечеленият проект е на стойност близо 17 500 лева. За него разказва Златка Пеньова, директор на ОДК, в звуковия файл:


Златка Пеньова: За първа година Министерството на образованието и науката отвори национална програма, която е специално насочена към центровете за подкрепа на личностното развитие. Тя се нарича "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР". Модулът, по който ние кандидатствахме по тази програма, е "Подкрепа на деца и ученици за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науката, техниката, изкуството и спорта." проектът, който разработихме с колегите в края на миналата учебна година, е за модернизиране на компютърен кабинет "Заедно в съвременния компютърен свят". Щастливи сме, че нашият проект е одобрен. В рамките на близо 17500 лева ще можем да обзаведем и оборудваме нашия компютърен кабинет, който сега е с доста остаряла материална база и има нужда от обновяване.

До края на тази календарна година трябва да реализираме проекта и в началото на 2021 година да открием един кабинет, който ще отговаря на всички съвременни изисквания и ше бъде полезен на децата.