Увеличават работните заплати в сферата на социалните дейности от догодина

Иван Портних, кмет на Варна

Два колективни трудови договора в сферата на социалните дейности и в сферата на културата бяха преподписани днес в сградата на Община Варна от кмета Иван Портних,  Васил Василев – председател на СРС на КТ „Подкрепа“, Анна Ковачева – областен координатор на КНСБ-Варна и Веселин Рашев – председател на ИК на Съюза на българските учители, съобщиха от пресцентъра на Община Варна.

„Приветствам добрия диалог с нашите партньори от синдикалните организации, което развиваме и надграждаме в полза на хората. Въпреки кризата и  трудностите, свързани с нея, потвърждаваме нашите ангажименти в сферата на културата и на социалните дейности. В началото на годината подписахме и договор, който осигури допълнително финансиране за здравните работници“, заяви кметът Портних. Благодарност за сътрудничеството с Община Варна бе изказана и от представителите на синдикатите.

В КТД в сферата на социалните дейности е предвидено увеличаване на индивидуалните работни заплати, което да се извършва на базата на постановление на МС и на условия, регламентирани в КТД 2020-2022, като това става  автоматично от датата на влизане в сила на актуализирания размер на минималната работна заплата, като за 2021 г. минималният праг е 650 лева. Договорените и действащи към датата на сключване на този КТД размери на индивидуалните основни работни заплати се увеличават с не по-малко от 5%, считано от 1 януари 2021 г. Страните поемат ангажимент ежегодно да договарят възможност за актуализиране на размера на основното и допълнителните трудови възнаграждения. Гарантира се изплащането на една минимална работна заплата за Световния ден на социалната работа и за коледните празници. Запазва се размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 1,5% върху основното трудово възнаграждение, както и размерът на договорените по-високо платени годишни отпуски – 40 дни за специализиран персонал и от 22 до 28 работни дни за останалия персонал. Гарантирани са средства ежегодно от общинския бюджет за обучение на специалистите от социалните дейности.

КТД в сферата на културата препотвърждава условията на предходния – от 2018 година. Запазват се всички социални придобивки, договорени със синдикатите, в това число по една минимална работна  заплата за Коледа и за Деня на българската просвета и култура – 24 май, както и допълнително дни отпуск за служителите с трудов стаж до 5, 10, 20 и повече години. КТД се  съобразява с единния разходен стандарт, договорен на национално ниво.  По този начин се дава възможност за добра база, която може да бъде предоговорена и надграждана на местно ниво във варненските културни институции.С председателя на СРС на КТ „Подкрепа“ Васил Василев и на Съюза на българските учители – Веселин Рашев, разговаря Даниела Стойнова:   Още от БНР уеб