Добро и лошо семе

''По пътя към храма'', 11.10.2020 г.

В Четвърта неделя след Неделя подир Въздвижение, която отбелязваме днес, Църквата ни отваря телесните и духовни очи, за да прозрем и видим Бог, Който се явява като един Сеяч, Който сее Словото на Евангелието и ни призовава да го следваме и дадем изобилни и достойни плодове. Днес четем притчата за "Сеяча". Чрез тази притча ние виждаме в различните картини от сеенето на класеното семе на нивата, че в духовен план образите са идентични и ни показва кой на какво ниво се намира в общението си с Бога и какво трябва да направи човек, за да даде достойни благодатни духовни плодове в своя живот.

"С притчата за сеяча Господ Иисус Христос започва Своето благовестие за Царството Божие. Тази притча е една от основополагащите притчи в Евангелието и затова Спасителят я тълкува за слушателите и последователите Си. Тя е своеобразно пророчество за възприемането на евангелското благовестие от човечеството. В нея Христос по особен начин разкрива тайната на зараждането на Царството Божие, на небесния живот в човешката душа.

От една страна пред нас е Господ като Сеяч на семето на това Царство. Забележете какъв глагол е използван: "Излезе сеяч да сее…" (Лук. 8:5). Излизането в алегоричен смисъл загатва за боговъплъщението. Христос донася от небето истинното семе на живота, което Той сее в земята на човешките сърца. От друга страна виждаме нивата, на която се труди Сеячът. Различните начини, по които тази нива приема в лоното си Неговите семена, разкриват тайната на зараждането на Царството Божие сред хората.

Почвата са човешките души, които се раждат за небесно житие "не от тленно семе, а от нетленно, чрез словото на живия Бог, Който пребъдва довеки" (1 Петр. 1:23). Семето е благовестието за спасението чрез Иисус Христос. Това семе ще бъде сято до времето на Второто пришествие, когато това ще спре по думите на св. пророк Амос (8:11-12).

При четвъртата, добра почва семето дава стократен плод (ст. 8 ). Това е пръстта, която е разорана, напоена, рохкава, дълбока, изчистена от бурени. Семето, което попада в нея, расте свободно и дава изобилен плод. На тази почва се уподобява разумното сърце, което е отворено за истината, слуша и възприема словото Божие, дава му възможност да израстне и да принесе плод в житницата на Христос. Блажени Августин смята, че християнинът, който стане мъченик, принася 100-кратен плод; този, който живее като "беден духом", плодоноси 60 пъти; а този, който принася 30-кратна реколта, просто е спазвал Божиите заповеди. Ако ревнуваме за Бога и Неговото дело, ще бъдем по Неговото обетование "като напоена с вода градина и като извор, чиито води никога не пресекват" (Ис. 58:11)."

Архим. доц. д-р Павел Стефанов

В рубриката "Съвременна Библия" - способен ли е човек да построи свят, в който да не царуват зло, болка и смърт? Един такъв свят е нашата мечта. Погледната през призмата на човешкия ресурс, мечтата ни се превръща в утопия. Именно затова Бог се е заел да я реализира. "За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно", казва Исус.

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.


Още от По пътя към храма