Могат ли гражданите да се включат в кръговата икономика във Варна?

Лиа-Филипа Кирова

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас. Средногодишно, Европейският съюз произвежда мад 2.5 млрд.т. отпадъци. По-устойчивият модел за ограничаването и последващото им използване е т.нар. кръгова икономика.

Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаването на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Част от традиционния модел е и вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли и потребителите да бъдат принудени да си купят нови.

Защо е необходимо да преминем към кръгова икономика?

Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по количество. Често те не достигат в рамките на ЕС и европейските страни стават зависими от внос от други държави.

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда - добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу климатичните промени.

Какви са ползите?

Предотвратяването на генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба и други подобни мерки могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 600 милиарда евро или 8 % от годишния им оборот, като в същото време намалят общите годишни емисии на парникови газове.

И още.
През 2015 г. Европейската комисия прие план за действие с цел ускоряване на прехода на Европа към кръгова икономика, засилване на конкурентоспособността в световен план, насърчаване на устойчивия икономически растеж и създаване на нови работни места. Планът за действие съдържа 54 мерки за „затваряне на кръга“ на жизнения цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. В плана са идентифицирани също така пет приоритетни сектора за ускоряване на прехода по веригата за създаване на стойност (пластмаси, хранителни отпадъци, суровини от изключителна важност, строителство и разрушаване, биомаса и материали на биологична основа). В него се набляга на изграждането на стабилна основа за процъфтяване на инвестициите и иновациите.
"На практика, има повече от 100 различни дефиниции на израза "кръгова икономика", които се използват в научната литература, защото концепцията се прилага от разнообразна група изследователи и професионалисти. Дефинициите често се фокусират върху използването на суровини или върху промяната в системата, т.нар. RRR - reduce reuse recycle", пояснява Лиа-Филипа Кирова.

Една млада дама, която е завършила средното си образование във Варна, а след това продължава образованието си в един от най-престижните икономически университети в Европа - този във Виена.

"Останах във Варна, заради COVID-19 кризата и се оказа, че тук - във Варна също можах да открия много потенциал за развитие", казва Лиа-Филипа Кирова.

В последните месеци тя се занимава активно с популяризирането на кръговата икономика и с потенциалното включване на гражданите във Варна в нея.

"За да добиете по-добра представа, ще ви дам пример с автомобили. Тяхното споделяне означава, че по-малко хора трябва да купуват собствени коли, следователно това намалява използването на суровини . Ако двигателят на автомобил е счупен, той може да бъде ремонтиран или шасито и интериорът на автомобила могат да бъдат използвани за направата или обновяването на друга кола (повторна употреба). Когато тези части вече не могат да се използват повторно, металът, текстилът и пластмасата на частите могат да се стопят, за да може да се направи нова кола от тях - рециклиране".

Как може да се включите и вие в кръговата икономика?
Най-краткият отговор е с участие в ежемесечните срещи, които тя и екипът, зад нея планират да организират във Варна. Повече за идеите, добрите практики и организиране на кампании за случването им във Варна, може да откриете тук.
Чуйте още от Лиа-Филипа Кирова в звуковия файл за успешните примери в прилагането на модела на кръгова икономика.


Още информация за модела, но в рамките на ЕС може да откриете тук и тук.
Още от Startup!