Цанка Миланова

"Българска хранителна банка" осъществява една необходима професия

Цанка Миланова за мисията и ролята на Българска хранителна банка в екосистемата за доставки на храна

Мисията на “Българска хранителна банка” е да предлага добри решения на индустрията, която произвежда, преработва или търгува с храна за реализиране на излишъка с който, разполага, така че той да бъде преразпределян до тези, които се грижат за хора, нуждаещите от храна. Това заяви пред Радио София Цанка Миланова, изпълнителен директор на “Българска хранителна банка”.

Над 1,5 милиона българи живеят под прага на бедност по данни на националната статистика. За много хора, които имат достъп до храна и се хранят пълноценно, е трудно да си представят, но това е действителността, изтъкна Миланова.

Макар и съществувайки като неправителствена организация, Хранителната банка осъществява в практиката една необходима професия. Нейната дейност е част от екосистемата за доставки на храна. Често излишната храна, когато е напълно годна за консумация, стига до хранителната банка, ако бизнесът види в това доброто решение. 

Проблемът с глада и бедността не може да се реши само от Хранителната банка, защото той е част от дефицитите в цялата обществена система - и в социален, и в образователен, и в здравен аспект, посочи Цанка Миланова. Тя отбеляза, че не става дума за поемане на твърд ангажимент от страна на компаниите за насочване на хранителния излишък, но трябва да бъде осъзнато значението на това действие като част от бизнес процеса.

Много важен елемент е, че всеки дарен лев, инвестиран в работата на  “Българска хранителна”, се превръща в поне 4 лева в стойност. Ако трябва организациите партньори, носещи грижа за хората в нужда, които получават тази храна, да я придобият от магазин, те биха похарчили доста повече. Така социалният ефект се измерва с десетки хиляди лева годишно. 

Чуйте интервюто на Ива Дойчинова с Цанка Миланова.
Още от Радиокафе