Нови модели за анализ на изображения от научната екосистема Biomed Varna

Галина Момчева

Те са няколко младежи, които вече година са част от научно-изследователската междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna. В нея, Симеон Атанасов, Марк Киричев и Тодор Славов се занимават под ръководството на доц. Галина Момчева от Варненския свободен университет и доц. д-р Стоян Павлов от Медицинския университет.

Дейността на BioMed Varna обаче далеч не се изчерпва дотук, за което вече имат и една колективна награда "Варна" в областта на науката. На 23 октомври ще получат друга - за иновации, от Българската търговско-промишлена палата.

В изследователската екосистема работят съвместно преподаватели, студенти от магистърска програма "Data Science" и докторанти към катедра „Информатика“ на ВСУ "Черноризец Храбър", преподаватели и докторанти на катедра „Анатомия и клетъчна биология“ на Медицинския университет, както и ученици от варненската математическата гимназия "Д-р Петър Берон".

В последните две години "BioMed Varna" развива изследователски теми за анализ на биомедицински изображения, като предстои да разшири фокуса и в областта на биоинформатиката, където ще си партнираме с фирми ИКТ Клъстер Варна), каза за Радио Варна доц. Галина Момчева.


Проектите и научните разработки, с които се занимават тримата млади варненски математици включват най-общо казано обяснение как един компютър може да имитира човешкото съзнание и как това би могло да помогне на всяка една друга наука. Младежите обаче стигат и по-далеч, като това да оптимизират времето за анализа на изображенията и да го свият триктратно, или да разработят нови методи за анализ.Имат и няколко публикации в научни издания.

Марк, Симеон и Тодор могат да обяснят много разбираемо и защо например Google и YouTube ви предлагат все неща, които наистина биха ви били интересни. И, ако се чудите, къде е приложението на всичко онова, с което се занимават, чуйте обясненията им.

Още от Startup!