Във Видин обсъждаха проекта за стратегия срещу дискриминацията

Фрагмент от ''Цветовете на деня'' на 19 октомври 2020 година

Във Видин обсъждаха проекта за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията. На събитието присъстваха представители на Комисията за защита от дискриминация, институции и неправителствени организации. Председателят на комисията доцент Ана Джумалиева коментира, че желанието е първо да бъдат чути проблемите на хората от различните региони, а след това да се зададе рамката на проекта:


"Във Видин сме по две причини. Първата е, че искаме да обсъдим Стратегията за защита от дискриминация, която ние подготвяме. Това е проект на стратегия, но сме решили да обиколим една част от регионите и с представители на местната власт, на неправителствени организации да обсъдим проекта на стратегия, който в  последствие ще представим на Народното събрание на Република България.“


Другата причина за посещението във Видин е връчването на сертификатите  на представители на учреждения, осигурили достъпност до тях за хора с увреждания. Кампанията е инициатива на Комисията за защита от дискриминация. Стартира по предложение на Петър Кичашки през 2017 година, на 3 декември, когато е Международният ден на хората с увреждания. Според Кичашки, с времето средата става все по-достъпна, но трябва да се работи още в тази посока:


"Средата като цяло се променя. Вижда се, че се инвестира много в градска инфраструктура и Видин е един от добрите примери. Той е и доста достъпен откъм публични и обществени сгради, но има още какво да се желае. Необходимо е да има по-голямо внимание, насочено от страна на бизнеса и на хората, които предлагат продукт и стоки и услуги, за да могат те самите да изградят достъпна среда. Това работи добре не само за хората с увреждания, но и за самите бизнеси, за самите предприятия. Така хора с увреждания също могат да са техни клиенти. Хората с увреждания все по-интензивно трябва да стават интегрална част от обществото, а не периферен придатък на същото“- каза Петър Кичашки, член на Комисията за защита от дискриминация.“


На дискусията заместник-председателят на Комисията за защита от дискриминация доцент Баки Хюсеинов представи проекта на Националната стратегия за противодействие на пазара на труда и отбеляза: 


"Всички искаме да има един пазар на труда, където няма дискриминация." 


Представители на институции и неправителствени организации от Видин отправиха своите препоръки за националната стратегия. Според председателя на сдружение "Активно общество" Радослав Георгиев, проблем за Видин е големият брой на младите хора, които нямат умения и не желаят да работят:


"Много от работодателите предпочитат да вземат на работа хора, които по принцип работят, да ги вземат от друго работно място, а не от Бюрото по труда. Изключението е за хората, които се наемат по програми, но и в тези случаи често хора се регистрират, за да могат да отидат на конкретно място. Проблемът е, че хората, които са излезли от пазара на труда или не са успели да влязат в него, остават изолирани от самия пазар на труда. Тези хора биват дискриминирани от гледна точка на това, че са толкова специфична група, че механизмът на Агенцията по заетостта не може съвсем пряко да отговори на нуждите на тези хора."


Представители на институциите ще могат да отправят своите препоръки и след срещата във Видин, стана ясно на дискусията.

18 учреждения получиха сертификат за осигурена достъпна архитектурна среда във Видин. Сред тях са Дирекция "Социално подпомагане"-Видин, Дирекция "Бюро по труда"- Видин, Районна здравноосигурителна каса- Видин, ВиК-Видин, Център за социална рехабилитация и интеграция към "Фондация подкрепа за реализация", Пощенска станция- Видин, СУ "Св.св. Кирил и Методий", СУ "Цар Симеон Велики", Профилирана природо- математическа гимназия "Екзарх Антим I", електроразпределителното дружество, търговски център, хотел, банкови клонове и застрахователно дружество.
Още от Цветовете на деня