Албум събира „Петдесет жени в българската живопис“

Разговор на Таня Димова с Милена Балчева-Божкова във „Време и половина“

Двуезичният албум „Петдесет жени в българската живопис“ поставя щрихите на една кратка, но достатъчно достоверна обща картина на развитието на изобразителното изкуство у нас от началото на ХХ век до наши дни и мястото на жените творци в нея. В албума са включени както репродуцирани произведения на българските художнички – от колекциите на Националната галерия, СГХГ и други български галерии и частни колекции, така и техните биографии.

Съставители на луксозното издание са проф. Чавдар Попов и д-р Милена Балчева-Божкова. С работата си по албума те се опитват да разберат дали има основание да се говори за някаква специфична женска чувствителност, за женско своеобразие в изкуството.

Натюрмортът, детският портрет, дамският портрет и интериорът са основен репертоар за жените художнички в периода между двете световни войни и именно той дава повод донякъде да се говори за отделни женски категории в изобразителното изкуство.

„Въпросът за женското творчество, дори самата му дефиниция като токова, е проблем от изключително значение“, споделя д-р Милена Балчева-Божкова. „Разграничавайки се от т.нар. "феминистка критика" на историята на изкуството, станала особено актуална през последните години, в контекста на нашето изкуство и точно в тези години между двете световни войни е необходимо да разкрием пристрастията и обществените реакции, възникнали по отношение на въпроса са жените творци“.

Според изследователката етикетирането на една творба като женствена често по косвен начин я натоварва с отрицателна оценка. В повечето случаи произведенията на художничките в миналото са определяни като женско изкуство, което се характеризира с деликатност, нежност, лиричност, романтичност, но не и със сила. А именно с това, според критиците, се отличава т.нар. "мъжко творчество".

Съставителите на албума ограничават панорамата от имена и творби в женското изкуство единствено до живописта, тъй като в нея в най-ярка и в пълна степен се разгръщат постиженията на редица забележителни авторки, които бележат трайна диря в българското изкуство. Като например Елена Карамихайлова, Елисавета Консулова-Вазова, Бинка Златарева, Веса Василева, Дора Бонева, Лиляна Русева и Калина Тасева.

Двуезичният албум е създаден по идея на княз Никита Лобанов-Ростовски, а работата по него отнема близо две година. По думите на д-р Милена Балчева-Божкова темата за женското изкуство е актуална, но в никакъв случай не и изчерпана. Тя е фрагментарно проучена и има още много какво да се пише и говори по нея. Самата тя си представя още тематични издания, които могат да засегнат темата за жените творци в други области на пластичните изкуства, като скулптурата например.

Повече за албума „Петдесет жени в българската живопис“ можете да чуете в звуковия файл.


Още от Време и половина