Надбавки за 70 000 деца в Пловдив, ако отпадне "доходът"

Интервю на Екатерина Костова с Митко Стоянов


Семейство с едно дете от Пловдив получи отказ от детски надбавки заради надхвърляне на прага от 510 лева за получаването й с 25 стотинки на човек. „Това прозвуча като обида от страна на държавата, защото заради тези 25 стотинки едно дете ще бъде лишено от детски надбавки“ - сподели пред Радио Пловдив Митко Стоянов. По думите му, до този момент семейството досега не е получавало отказ, а 32-та лева подкрепа са били предвидени за подпомагане на уроците по английски и музика за второкласника. 

Той е съгласен с предложението всички семейства с деца  да получават детски надбавки без значение на доходите им, защото по думите му, може би точно тези 25 стотинки - не толкова заради парите, колкото заради обидата - карат семействата да търсят късмета си извън страната.

„Напълно разбирам хората, които са недоволни, особено трудно се въприема, когато оставаш извън прага за някакви стотинки. В такъв случай социалните работници се опитват – ако има друга възможност за подпомагане, ако семейството наистина има нужда от такова – социалните работници опутват да погледнат от всеки ъгъл и дали има възможност за друго подпомагане“ - коментира Надя Танева, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ в Пловдив.

По нейни данни, в града 15 хиляди семейства получават детски надбавки за 23 хиляди деца. Има два варианта на прага на доход – пълни добавки получават семействата с до 410 лева, а 80% от сумата – тези с доход до 510 лева. В случай, че влезе в сила предложението да отпадне дохода за получаване на детски, от нова година на около 70 хиляди деца в Пловдив ще се падат надбавки.

„Готови сме с план, който трябва да бъде съгласуван и одобрен от Агенцията за социално подпомагане. Мислим за абсолютно облекчаване на гражданите и предвид наплива, който очакваме,  още повече през януари се кандидатства и за винетки за хора с увреждания, които са още 16 000, така че да минават по-леко приемите“, съобщи още Надя Танева.  


Още от Ден след ден