В България

3 домакинства живеят в 2,7 домове при 1,2 млн. необитаеми жилища

Разговор с Минчо Бенов, директор на „Хабитат-България“

Проблемът с пренаселването се задълбочава и се нуждае от решение. Изходът е в осъвременяване на националната жилищна политика.
В България всяко второ жилище е пренаселено и в същото време расте броят на необитаемите имоти.

Това становище обяви неправителствената организация "Хабитат-България".

В градовете пренаселените жилища са 48%, а в селските райони – 34%“, отучни пред Радио София Минчо Бенов, директор наа организацията. – „Ние сме на второ място по пренаселеност в ЕС, след Румъния. Средниет показател на Европа е 18 процента.“

Според данните, цитирани от Минчо Бенов, в София необитаемите жилища са 25 на сто, в Пловдив – 26%, във Варна – 30%. В това число са включени и вилни имоти, както и такива, закупени с инвестиционна цел.

„В страната има около 3,9 милиона жилища и около 3 милиона домакинства. Като извадим около 1,2 милиона необитаемите имоти, излиза, че тези домакинства са в 2,7 млн. жилища“, допълни Бенов.

По думите му, необходимо е да се създадат стимули и условия необитаемите жилища да се отдават под наем, да са в оборота на имоти. Цените на недвижимата собственост в големите градове  правят недостъпни жилищата, особено когато става дума за първи дом. Може би трябва да се създаде някакъв вид медиация, с която да има сигурност за собственика, че имотът ще се стопанисва добре, а за наемателя, че няма да бъде изгонен или да скочи цената (наема). За разлика от страните в Западна Европа, у нас липсва каквато и да е регулация на наемния пазар.

Чуйте разговора на Гергана Пейкова и Боян Бочев с Минчо Бенов.

Още от Радиокафе