Тревожни сценарии за образователното равнище на ромите

Доц. Георги Бърдаров и доц. Надежда Илева за интеграцията на ромите и взаимното опознаване на културите

Съществуват няколко клишета по отношение на ромите, свързани с термините - роми, джипси, гюпти. Навсякъде в публичното пространство тези хора са представени под общ знаменател, това води до единна политика и не дава резултат, смята доц. д-р Георги Бърдаров - доктор по география на населението и селищата. Ромите, обаче, са различни групи и общности, с различни нагласи, в т.ч. образование и репродуктивни нагласи, поясни специалистът на конференция, организирана от фондация “Фридрих Еберт”. 

Има много голямо разминаване за броя на ромите. А "невъзможната интеграция" е сложено клеймо, без да си даваме сметка наистина ли е невъзможна тя. В последните години има нарастване на ромската емиграция за чужбина - дори до 30 -35 на сто. А в годините след 1990 раждаемостта намалява. И въпреки това тя е много по-висока от смъртността. Интеграция на ромите е възможна при достатъчно специалисти, които детайлно да познават ромската общност. И понеже гетото възпроизвежда негативния модел, трябва да се мисли за дегетоизация, изтъкна Георги Бърдаров.


Доц. Надежда Илиева посочи, че прогнозите за образователното равнище са доста тревожни. Разработени са два сценария - базов, при който се запазват тенденциите в съвременното подобряване на образователното равнище и сценарий “Интеграция”, при който е заложено петкратно увеличение на ромите, които завършват висше образование. Дори и при оптимистичните прогнози, 8% от ромите ще бъдат с висше и 39% със средно образование. И на фона на предвижданията, че ромите ще формират около 20 процента от населението на страната, се очертава сериозен проблем с осигуряването на квалифицирана трудова сила.

Още подробности ще намерите в интервюто на Михаил Митев с доц. Георги Бърдаров и доц. Надежда Илиева.

Още от Ритъмът на столицата