Включването на специалистите в Covid-отделенията е под условия

Интервю на Иванка Петкова с д-р Георги Ставракев

Здравният министър проф. Костадин Ангелов отправи призив към специалистите в доболничната помощ и студентите по медицина да помогнат на колегите си, които работят в Ковид-отделенията. Ръстът на пациентите с коронавирус, големият брой на заразените лекари и изтощението им налага търсенето на медици на първа линия. 

В интервю за Радио Пловдив д-р Георги Ставракев, председател на Националната асоциация на специалистите в доболничната помощ заяви, че първо трябва да се уточнят начините и формите за привличане на специалистите във включването им в лечението на пациентите с Ковид-19. 

„Това може да стане на доброволен принцип и при определени условия. Трябва да е ясен начинът, по който ще бъде договорена тази дейност, заплащането им, както и мерките за безопасност, които ще се наложат", подчерта той.

Д-р Ставракев обясни, че в момента специалистите не получават никаква сигурна сума и тяхното възнаграждение зависи от извършената от самите тях месечна медицинска помощ. „Много е важно каква ще бъде компенсацията и защитата им при контакт с коронавирус, защото при заразяване те остават без финансови средства. Има много детайли, които трябва да бъдат уточнени“, коментира той. 

Отправен бе призив към МЗ централизирано да снабдява със защитни средства, не само държавните болници, но и всички медици, независимо къде работят. В момента и специалистите в доболничната помощ и семейните лекари сами и със собствени средства се снабдяват с предпазни средства. Лекарят повтори, че безопасността на колегите му трябва да бъде гарантирана.

Георги Ставракев би поел подобна отговорност при определени условия и добави, че решението на всеки ще бъде лично. Той добави, че повечето специалисти са в предпенсионна или в пенсионна възраст и в този смисъл попада в рисковите групи. 


Още от Ден след ден