Заместващи учители по време на криза

Информационна база от „заместващи учители“ е изградена от Министерството на образованието. Така ще бъде изграден резерв от кадри, които да се включат като учители по различни предмети, ако това се наложи заради пандемията от коронавирус. В информационната база могат да се регистрират специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“, студенти в последна година на обучението си по педагогика степен бакалавър, обучаващи се за придобиване на степен магистър по професията, по която се извършва обучение в институция от системата на училищното и предучилищното образование. Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляр, който може да видите тук, за да има възможност директорите на детски градини и училища да се свързват със заместващите учители по време на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация.


Още от БНР уеб