ПИМК ООД ще строи стадион "Христо Ботев"

Тодор Тодоров, община Пловдив

Дружеството ЗЗД "Колежа" е победител на първо четене сред петте фирми и консорциуми, подали офертите си за довършване на стадион "Христо Ботев". Това стана ясно след като единствено тяхната оферта бе отворена от Комисията по обществените поръчки на Община Пловдив. Техническите решения на останалите 4 участници не са удоволетворили комисията и на общината ще бъде предложено тяхното отстраняване от поръчката.

За техническите си параметри ЗЗД "Колежа", в която влизат фирмите ПИМК ООД и ВАЛМЕКС ООД, получава максимума от 60 точки. Като цена те са предложили 43 687 605 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност, обявена от Общината, е в размер на 44 348 399 лева. Правителството отпусна 25 милиона лева с ДДС за изграждането на стадиона, на който тренира и играе мачовете си футболен клуб Ботев (Пловдив). 

Предстои комисията да разгледа подробно офертата и в най-скоро време да я предложи за одобрение на общината. Тогава ще бъдат изпратени уведомления на всички 5 участници в търга, като всеки ще може да обжалва в период от 10 дни, заяви председателят на комисията Тодор Тодоров.