Изложбата "Природа в риск" дава възможност да се замислим за живота на Земята

Репортаж на Латинка Светозарова
Екземпляри от редки и застрашени видове животни посрещат посетителите на музея в Плевен.

Уникалната експозиция "Природа в риск" е създадена от музея в Русе.

Изложбата

В световен мащаб има над 30 хиляди застрашени видове, което е наложило приемане на Световна конвенция в тяхна защита, забранила търговията с тях.

По доходност търговията с редки и защитени видове се нарежда на второ или трето място след търговията с наркотици и оръжия, според световната статистика. У нас природата е много богата, което води до известни апетити на колекционери.

"Царският орел е много рядка птица, но има колекционери, които искат да притежават яйце от нея и дават хиляди долари за едно. Синигери, славеи и дроздове се ловят със специални мрежи, за да бъдат продавани за домашни любимци или консумация. Подобни случаи се засичат на границите", разказва Венцислав Петков, зоолог в Регионалния исторически музей в Русе.

Министерството на околната среда и водите е предоставило на музея конфискувани палта от кожа на видра и бенгалска котка и обувки от крокодилска кожа, иззети по Закона за биологичното разнообразие, регламентите на ЕС и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове.

Експонатите могат да се видят в колекцията, която ще бъде показана и в други градове, за да запознае повече хора с проблема.

Изложбата

Самата изложба е подредена по невероятно интересен начин, а въздействието е запомнящо се. Венцислав Петков се надява, че много хора ще видят изложбата у нас, една възможност да се замислим за живота на Земята.

Латинска Светозарова ни среща с Венцислав Петков в предаването "Рано в неделя".Още от Рано в неделя