Реформата в общата селскостопанска политика на ЕС

Репортаж на Светослава Кузманова, програма ''Хоризонт''


Бъдещата селскостопанска политика на Европейския съюз да бъде по-гъвкава и по-устойчива, включително на кризи, така че стопаните да продължат да гарантират сигурността на хранителните доставки. За това настояха евродепутатите, като приеха в края на миналата седмица позицията си относно реформата на селскостопанската политика на общността за периода след 2022 г.

Евродепутатите искат най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони да бъдат насочени към всички видове мерки, свързани с околната среда и климата. Най-малко 30% от бюджета за директни плащания следва да се използват за схеми за климата и околната среда, които ще са доброволни, но биха могли да увеличат доходите на земеделските стопани. Асим Адемов (ЕНП):

Настоящата реформа е най-амбициозната от всички, проведени до момента, тъй като въвежда едновременно нов модел за прилагане, основат на резултатите и по-високи цели, свързани с борбата с климатичните промени. За първи път се въвеждат и екосхеми, а директните плащания се обвързват с изпълнението на определени екологични изисквания. Наред с екологичната устойчивост обаче не трябва да забравяме икономическата и социалната устойчивост. За съжаление и през новия програмен период няма да достигнем пълна външна конвергенция на директните плащания.

Парламентът настоя за допълнителни мерки, целящи да се помогне на земеделските стопани да се справят с рискове и потенциални бъдещи кризи. Ангел Джамбазки (ЕКР) беше критичен:

За пореден път тази зала доказва, че когато става дума за разпределение на финансови средства от общите данъци няма идеологически средства, а се гледа интереса на старите членове срещу новите такива. Историята с пакета „Мобилност“ се повтаря!

Евродепутатите също настояват резервът за кризи, който подпомага земеделските стопани при ценова или пазарна нестабилност, да се превърне от временен в постоянен инструмент с подходящ бюджет. Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа):

Българските земеделци ще се включат в борбата с климатичните промени и ще работят за осигуряването на чиста храна, чист въздух и чиста вода. Но същевременно очакват да бъдат подкрепени с изравняване на директните плащания, със запазване на нивата на обвързаната подкрепа, с продължаване на преходната национална помощ и достоен живот в модерна инфраструктура и качествени услуги в селските райони.

Последната реформа на селскостопанската политика на Евросъюза, създадена през 1962 г., датира от 2013 г. Настоящите правила в областта на общата селскостопанска политика изтичат на 31 декември 2020 г. и те следва да бъдат заменени от преходни правила, докато парламентът и Съветът постигнат съгласие и дадат одобрението си за настоящата реформа.

Общата селскостопанска политика представлява 34,5% от бюджета на Европейския съюз за 2020 г. това прави  повече от 58 млрд. евро.